Pitná voda - faktor budoucnosti


Pitná voda - faktor budoucnosti

Naše Země - "modrá planeta". Více než dvě třetiny zemského povrchu jsou pokryty vodou a póly jsou navíc ještě pokryty ledem. Vody je tedy dost. K životu však potřebujeme vodu pitnou a té je podstatně méně. Asi 97 % vody, kterou máme na světě k dispozici, je voda slaná. Odečteme-li sníh, ledovce, atmosféru, tedy nevyužitelné zásoby vody, zůstane nám lidem ve skutečnosti k dispozici jen asi 0,6 % světových zásob vody.

Pitná voda tedy nabývá na hospodářském významu: kdo plýtvá vodou, plýtvá penězi. Voda se již dnes musí na mnoha místech upravovat, abychom získali kvalitu pitné vody. Klimatické změny na všech kontinentech, rozšiřující se pouště (jako Sahara), celosvětový skleníkový efekt jsou pro nás výstražnými signály, abychom s pitnou vodou, které je stále méně, zacházeli odpovědněji.


BWT se chová odpovědně

Jako vedoucí evropská společnost zabývající se technologií úpravy vody vám díky svým dlouholetým zkušenostem nabízíme inovativní řešení, jež vám pomohou ušetřit vodu i peníze.

Standardizované High-Tech produkty na úpravu pitné vody v soukromých domácnostech nebo v domech pro několik rodin plně odpovídají vysokým kvalitativním požadavků našich zákazníků, stejně jako zařízení na úpravu pitné vody pro obce či milionová města.


Kvalita pitné vody

Pitná voda je pro člověka nejdůležitější prostředek k životu. Proto podléhá státní kontrole, aby zdraví uživatelů nemohlo být poškozeno. Nejdůležitější požadavek: pitná voda musí být zbavena choroboplodných zárodků a nesmí mít žádné vlastnosti škodlivé zdraví. Musí být zbavena volně rozpusných částic, zápachu a zabarvení. Nebezpečné látky jako těžké kovy, těkavé uhlovodíky, dusičnany a další chemické sloučeniny nesmí obsahovat vůbec nebo jen v nepatrném množství.


Pitná voda je drahocenné zboží

V době neustále se zhoršujícího znečištění životního prostředí se stala pitná voda drahocenným zbožím. Trvale vysoká kvalita nabývá rok od roku na významu. BWT a její engineering upravují vodu na vysoké úrovni, její inovativní technické postupy při řešení problémů a ucelená celková koncepce jsou zárukou dlouholeté partnerské spolupráce. Kvalitu úpravy vody zařízeními BWT dokládá řada referencí.

 

 

BWT - inovativní technologie pro Úpravu vody, Bazény, Wellness a Spa