Zásady ochrany osobních údajů - BWT Best Water Technology 

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost BWT Česká republika, spol. s.r.o. je potěšena z vaší návštěvy našich webových stránek (kontaktní údaje naleznete zde). Jelikož klademe velký důraz na ochranu osobních údajů a soukromí, rádi bychom vám vysvětlili a to i z právního hlediska, jaké údaje shromažďujeme a jaká opatření k jejich ochraně přijímáme.

 

1. Všeobecná ustanovení

“Osobní údaje” jsou data, která pokud jsou předložena, umožňují určit vaší identitu.. “Pouze nepřímo identifikovatelné osobní údaje” jsou údaji, ze kterých nejsou klienti, poskytovatelé služeb nebo příjemci komunikace schopni určit identitu specifického uživatele za použití prostředků, které jsou zákonně povolené. “Neosobní údaje” jsou anonymizovány a nemohou být za jakýchkoliv okolností přiřazeny ke specifickému uživateli a tudíž nejsou předmětem zásad ochrany osobních údajů.

 

2. Jaké personální údaje shromažďujeme, zpracováváme nebo využíváme?

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely stanovené v těchto zásadách a nebudou bez vašeho výslovného souhlasu odtajněny, není-li prozrazení vyžadováno v případech ilustrovaných v těchto zásadách ochrany soukromí, nebo v případech, na něž se vztahují povinné právními předpisy.

 

Určité služby na našich webových stránkách, tj. uživatelský účet, informační bulletin, kontaktní formulář, mohou vyžadovat předchozí registraci a další zpracování osobních údajů. Tyto údaje budou použity pouze v případě, kdy je nám vědomě poskytnete. Právě v takových případech budete na naší webové stránce zřetelně požádáni o svolení se zpracováním vašich osobních údajů.

 

3. Přístup, správa a odstranění osobních údajů
Informace týkající se vašich osobních údajů uložených u nás můžete získat kdykoliv. Můžete si také zobrazit uživatelský účet pro účely kontroly, opravy nebo vymazání dat, které jste zadal/a. Údaje, které nelze vymazat nebo jejichž vymazání není toho času možné, zejména s právních či obchodních důvodů, budou zablokovány.

 

V případě, že byste chtěl/a váš uživatelský účet permanentně vymazat, budou veškeré vaše osobní údaje automaticky vymazány.

 

Souhlas s využitím vašich osobních údajů můžete kdykoliv písemně odvolat.

 

Obavy ohledně využití vašich osobních údajů můžete zaslat písemně na kontaktní adresu:

 

BWT Česká republika, spol. s.r.o., Lipová 196 – Čestlice, 251 01 Říčany, tel: 272 680 300, e-mail:office@bwt.cz

 

Prosíme, vezměte na vědomí, že osobní údaje můžeme poskytnout pouze při řádném prokázání totožnosti.

4. Cookies/analýza dat

Webová stránka společnosti BWT využívá technologii “Etracker” (www.etracker.com) pro sběr dat o chování návštěvníků. Tato data jsou sbírána zcela anonymně pro marketingové a optimalizační účely. Veškerá data o návštěvnících jsou uložena pomocí anonymní identity uživatele a mohou být agregována do uživatelského profilu. Cookies mohou být použity ke sběru a uložení těchto dat, přičemž data samotná zůstávají striktně anonymní. Data nebudou v žádném případě využita pro identifikaci osoby návštěvníka a nejsou shlukována s žádnými osobními údaji. Sběr a ukládání dat může být odmítnuto kdykoliv s ohledem na následující služby.

 

Následující data jsou sbírána a ukládána:

  • Zkrácená IP adresa přistupujícího počítače

  • Datum a čas přístupu

  • Jména a URL adresy stažených souborů

  • Objem přenesených dat

  • Notifikační zprávy o úspěšném či neúspěšném přístupu

  • Informace o vámi používaném operačním systému a prohlížeči

  • Informace o stránce, ze které jste jste rozhodl/a navštívit náš web

 

My a náš autorizovaný poskytovatel služeb, etracker GmbH, budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro statistické účely