Učňovství v BWT - BWT Best Water Technology 

Učňovství v BWT

Seznamte se s mimořádnými příležitostmi ke školení pro následující profese:

 • Nástrojař
 • Technický kreslič
 • Elektrikář
 • Referent
 • Inženýr pro mechatroniku
 • Výrobní inženýr
 • Informační technolog pro počítačové vědy
 • Informační technolog pro inženýring
 • Specializovaný elektrikář 
 • Technik řízení procesu a technologie sběrnice
 • Elektroinženýr
 • Logistik skladování
 • Stavební a konstrukční inženýr
 • Projektant