Prvek H2O - BWT Best Water Technology 
Voda je život.
Voda je naše poslání.

Prvek H2O

Byl to chemik Henry Cavendish (1731 – 1810), který objevil složení vody, když experimentoval s vodíkem a kyslíkem a smíchal tyto dva prvky při dosažení exploze (kyslíko-vodíkový efekt). V roce 1811 italský fyzik Amadeo Avogadro nakonec objevil vzorec pro vodu H2O.

 

Ačkoliv má voda jednoduchou molekulární strukturu, má jedinečné fyzické vlastnosti. Je to jediný prvek, který existuje na naší planetě v tuhém, kapalném a plynném skupenství. Samotný fakt, že se na Zemi Voda nachází v kapalném stavu ji dělá fascinující a zároveň neskutečně cennou, jelikož v tomto skupenství nebyla prozatím nikde jinde, než na naši modré planetě, nalezena. Voda má 775x vyšší hustotu než vzduch. To způsobuje efekt 'vznášení', což nám a většině savců umožňuje plavat.

 

Mnoho látek se roztahuje při vystavení teplu a současně s tím se snižuje jejich hustota; naopak, při chladnutí se zvyšuje jejich hustota. Při zchlazení kapaliny se studenější část potápí ke dnu. Proces mrznutí vody je přesně opačný. Voda dosahuje nejvyšší hustoty při 4 stupních Celsia, což je přesně 0,999973 kg/l. Led váží 0,91 kg/l – což je důvod, proč ledovce plavou. To rovněž vysvětluje, proč praskají zmrzlé láhve vody a proč dokáží ryby přežít v zamrzlém jezeře. Žijí u dna, kde je voda nejtěžší, protože se zde teplota pohybuje přibližně kolem 4 stupňů Celsia.

 

Voda je velice špatný vodič tepla. Tato vlastnost má pro globální klima velkou důležitost. Voda dokáže ve skutečnosti uložit spoustu tepla, které poté uvolňuje během chladného období. Během teplého období nicméně zabraňuje nadměrnému zahřívání. Tímto způsobem voda moderuje rozdíly v teplotě.

 

Pokud se vypaří jeden kubický centimetr vody (při asi 100 stupních Celsia), jeho objem se zvýší na 1243 kubických centimetrů (tlak par) - to je proces, který je základem konstrukce parního stroje; tento stroj nakonec způsobil průmyslovou revoluci.

 

Fyzikální a chemické vlastnosti vody z ní činí univerzální rozpouštědlo a přepravní prostředek, jenž je integrovaný do všech přírodních koloběhů, jak mikroskopických, tak i makroskopických. Bez vody by například neexistoval oběh dusíku nebo fosforu - esenciálních prvků v biosféře - a jiný způsob přenosu odpovídajících iontů neexistuje.

 

Voda dokáže rozpouštět soli a přivádět je v rozpuštěné podobě k rostlinám. Rostliny následně užívají ionty jako živiny a uvolňují vodu, kterou nepotřebují pro metabolismus dusičnanů do atmosféry. Tento malý koloběh vody je stejně důležitý jako velký koloběh - bez něj, a tedy ani bez vody, by neexistoval život.