Globální trh s vodou - BWT Best Water Technology 

Globální trh s vodou

Poptávka po vodě bude i nadále stoupat. Nicméně, dostupnost zdrojů se z důvodů kontaminace snižuje současně s klesáním hladiny podzemních vod - vyschlé studny a změny klimatu. V průběhu posledních 30-ti let se spotřeba vody v USA zdvojnásobila, zatím co populace vzrostla jen o 50%. Globální spotřeba vody se každých 20 let zdvojnásobuje, přičemž se zvyšuje více než dvakrát oproti nárůstu populace. Současné trendy naznačují, že do roku 2025, třetina populace nebude mít přístup k čisté pitné vodě. 

Globální trh je odhadován (Goldman Sachs - 2008) kolem 425 miliard dolarů, při dlouhodobém růstu 4%-6 %. Na průmyslových trzích s růstem 3%-5 % (USA a  Západní Evropa)se očekává zlepšení stávající vodohospodářské infrastruktury vody a odpadní vody do 5 až 10 let, ve srovnání s rozvojovými zeměmi s 10% nebo více (Čína a Indie), zlepšení nové infrastruktury vodního hospodářství vody a odpadních vod.

 

Vzhledem ke značné nerovnováze mezi poptávkou a nabídkou, silněji rostoucí oblasti na globálním trhu s vodou budou přicházet s high-end technologiemi úpravy vody:

 

Filtrace/ultrafiltrace – zlepšení v těchto oblastech může vést k vyloučení chemikálií z procesu čištění odpadních vod:

 

  • Reversní osmóza (membránová technologie)

  • Odsolování (pitná voda z mořské vody)

  • UV and ozónové dezinfekční systémy – cenově výhodné metody proti dezinfekci chlórem

  • Testování vody

 

Globální trh s vodou