Koloběh vody - BWT Best Water Technology 
Modré zlato - každá kapka se počítáJako pitná voda je na světě k dispozici pouze 0,8 % vodních zdrojů.

Koloběh vody

Objem vody je konstantní. V nepřetržitém pohybu je přibližně 1368 miliónů kilometrů krychlových vody. Prostřednictvím slunečního záření, které přeměňuje kapalnou vodu na vodný páry, dochází k odpařování vody z povrchu země a hladiny vody. Do ovzduší je také uvolňována vlhkost uložená ve vegetaci (evapotranspirace).

 

Se zvyšujícími se teplotami dokáže vzduch absorbovat větší množství vodních par, což je základ koloběhu vody.  

 

Teplota

Jímavost vodních par ve vzduchu

 0 °C
4,48 g/m³
10 °C
9,4 g/m³
20 °C
17,1 g/m³
30 °C
30,4 g/m³
45 °C
65 g/m³

 

Vodní páry v atmosféře se kondenzují do kapiček vody. Z nich se tvoří mraky a nakonec prší. Pro naše přežití je důležité, aby část vody, která se odpaří z oceánů, dopadala zpět na zem, napájela řeky, zvlhčovala půdu a doplňovala podzemní kolektory vody.