Voda nad zlato - BWT Best Water Technology 

Voda - modré zlato 21. století

Při pohledu na naši planetu z vesmíru uvidíme úžasný obrázek: 75 % naší planety je pokryto vodou - v kapalném, plynném nebo zmrzlém stavu. Je to právě tento vitální prvek života, který odlišuje naši zemi od ostatních planet našeho slunečního systému.

 

Ale tato viditelná hojnost vody je klamavá. Asi 97 % veškeré vody na světě je slaná voda. Významná část rezerv čerstvé vody je zachycena v polárních ledových čepičkách a ledovcích a pouze 0,649 % veškerých zdrojů vody je možné použít k pití.

 

Podle odhadů OSN by se měl počet obyvatel na planetě zvýšit ze současných asi 6,6 miliardy na 9,2 miliardy do roku 2050. Díky zvýšené průměrné spotřeby vody na hlavu, dnes 625 m³ ročně, bude spotřeba vody růst disproporčně.

 

Globálně nemá přístup k čisté pitné vodě více jež jedna miliarda lidí. Do 25 let bude nedostatkem vody a nedostatečnou hygienou trpět až 6 miliard lidí. Dokonce i evropské přírodní zdroje vody jsou pod stále větším tlakem. Tlak na vodu stoupá tehdy, pokud množství spotřebované vody překračuje její dostupnost. V Rakousku jsou čerpána ročně pouze 3 % celkové dodávky obnovitelné vody - žijeme tedy v opravdovém vodním ráji. Naopak například Bulharsko a Belgie trpí tlakem na vodu, protože spotřebovávají 55 %, resp. 41 % ročně obnovitelné přiváděné vody.