Zaměření výzkumu a vývoje - BWT Best Water Technology 

Zaměření výzkumu a vývoje

Systémy úpravy vody od BWT

 

BWT nabízí moderní systémy úpravy vody a služby pro pitnou vodu, farmaceutickou a procesní vodu, topnou vodu, kotelní vodu, chladicí vodu, vodu pro klimatizace a bazénovou vodu.

 

Abychom mohli být jedničkou ve všech oblastech úpravy vody, zaměstnanci inovačních center BWT se trvale zabývají výzkumem, vývojem a optimalizací procesů filtrace, filtračních médií a systémů iontové výměny pro demineralizaci, změkčování, oduhličování, membránových technologií (mikro-, ultra-, nano-filtrací, reverzní osmózou), generátorů čisté páry, destilací čisté páry, UV systémy, generátory ozónu, membrán pro iontovou výměnu, elektrolýzy, elektrodialýzy, elektro-deionizace, generátory oxidu chloričitého a dávkovacích čerpadel, která se používají celosvětově za účelem dosažení vynikající kvality vody.

 

Vědeckovýzkumné týmy BWT aplikují nejmodernější metody a využívají nejnovější procesy a materiály pro vytváření produktů, které jsou jak ekonomické, tak i ekologické. Jedním z klíčových cílů je snížit úrovně spotřeby energie našich produktů, což bude mít za následek snížení emisí CO2.