Inovace - BWT Best Water Technology 

Inovace

Milníky moderní technologie vody

Best Water Technology Group byla založena v roce 1990 a v současné době je přední evropskou společností v oblasti technologie vody. BWT vděčí za svou přední pozici přemíře revolučních vynálezů, produktů a procesů, nastavení nových standardů účinnosti a přívětivosti k životnímu prostředí v technologii úpravy vody.

Nejdůležitější technologické milníky v historii společnosti jsou:

2013 BWT nastavuje nový standard bezpečné pitné vody prvním jednopákovým filtrem E1 na světě. Jeho revoluční technologie umožňuje provedení výměny filtru v řádech sekund.
Technologie Mg2+/bez obsahu st
říbra 100% voda bez obsahu stříbra s hořčíkem obohaceným Bestmax BALANCE nová generace filtrů pro nejspolehlivější ochranu proti korozi a pro přípravu kávy nejvyšší kvality. Rondomat Duo H první změkčovač vody velkého rozsahu zahrnuje novou anorganickou pryskyřici iontového výměníku HionEx, zaručující nejvyšší standard hygieny a bezpečnosti.                            

2012 Triple D snadno použitelný systém odměřování chlorového granulátu pro komerční bazény. OsmoVision j nový systém ultra čisté vody nabízející kontinuální sanitizaci 

2011 Patentovaná inovativní technologie Mg2+ od BWT představuje revoluci v zavedeném způsobu filtrace pitné vody.
Výsledkem je jemn
ě lahodná a mineralizovaná voda.

Systém fumaGen CIP

2010 BWT představuje první filtr stolní vody k odstraňování arzénu na světě s využitím jedinečné flauše pro kationtovou výměnu

2009 BWT představuje nový Program profesionální optimalizace vody v místě spotřeby pro kávovary, nápojové automaty, pece a napařovací hrnce.
Nová technologie zm
ěkčování s inteligentní regenerací a přesnou mineralizací: AQA life, AQA smart, AQA solar. 

2008 SANISAL je první regenerační sůl pro změkčovací systémy na světě. Současně také dezinfikuje.                            

2007 BWT AQA perla, střídavě ovládaný systém změkčování vody, nastavuje nové standardy hygieny, komfortu a ekologických standardů pro změkčování vody.
Nová technologie ochrany proti vodnímu kameni - AQA perla a AQA total Energy 

2006 Uhlíková membrána fumapem® S pro přímé stacionární metanolové palivové články.
Hydrokat nastavuje nové bezpe
čnostní standardy katalytickým spalováním vodíku a kyslíku v elektrolýze, elektrodialýze a elektrodeionizaci.

Dezinfekční systém pitné vody Reaxan využívá proces Reaxan, vyvinutý společností BWT k profylaxi legionelly a k vymýcení legionelly v kontaminovaných vodovodních systémech studené a teplé vody. Tento proces zavádí oxid chloričitý do pitné vody, kde ničí legionellu a další baktérie. Chemikálie rovněž odstraňuje biofilm z potrubních systémů.
Kontinuální demineralizace SEPTRON® Biosafe, bez obsahu chemikálií, s integrovanou ultrafiltrací.

2005 PairOX, dezinfekce pro zvlhčovače bez obsahu chemikálií.
AQA total Energy, alternativní ochrana proti vodnímu kameni a korozi. K filtraci t
ěžkých kovů, jako například arzénu, olova, železa, thalia nebo uranu, ale i k odstraňování fluoridu jsou k dispozici vysoce účinná řešení využívající inovativní filtrační média od BWT. S využitím MDA (aktivace oxidu manganičitého) a procesu Biox (biologické odstranění manganu pomocí manganocenů) byla vyvinuta účinná metoda odstraňování manganu. Své uplatnění najde především při úpravě minerální vody.

2004 Vysokoteplotní membrány fumapen® pro přímé palivové články.
Dezinfek
ční systém Coolzon snižuje obsah patogenů ve vodě chladicích systémů

2003 BWT vyvíjí způsob vymýcení legionelly z pitné vody.

B-Safe: ultrafiltrace, obsahující membrány s dutými vlákny, se používá k filtrování pitné vody tekoucí z kohoutku ('v místě spotřeby'). 

2002 Perfluorované polymery fumion® F pro nízkoteplotní palivové články.

2001 Filtrační systémy AQA total Plus s PN 18 pro alternativní ochranu proti vodnímu kameni a korozi 

1999 Proces Teilstrom O3 k odstraňování manganu z minerální vody.

1997 Bipolární technologie od BWT signalizuje průlom v ochraně před vodním kamenem ve vodovodních řadech bez použití chemikálií. Následkem této technologické novinky zůstávají všechny esenciální minerály ve vodě.

1996 Vývoj kompozitních membrán je úvodem do řady mezinárodně uznávaných milníků v technologii palivových článků.

1995 DVGW (Německá technická a vědecká společnosti pro plyn a vodu) testuje změkčovače pro velká zařízení. 

1994 S příchodem SEPTRON® představuje BWT první elektrodeionizační modul (EDI) se spirálovým vedením na světě. Technologie EDI umožňuje výrobu ultra čisté vody z vodovodního řadu rychle a bezpečně. Vysoce kvalitní ultra čistá voda s nízkou vodivostí a vysokou mikrobiologickou čistotou se používá především ve farmaceutickém průmyslu pro výrobu léků a intravenózně podávaných roztoků a v biotechnologickém sektoru.

1988 Bipolární membrána pro elektrochemickou disociaci vody.  

1986 Duplexní zařízení ke změkčování vody. 

1983 Filtr se zpětným promýváním se sacím prstencem systému zpětného proplachování  

1981 GS (bezpečnostní) certifikovaný ochranný filtr PN 16.

1979 Kvantozónová metoda pro plavecké bazény.

1970 Ozónová metoda

1957 Zařízení k dávkování minerálních přísad