Společnost - BWT Best Water Technology 

BWT – Best Water Technology

Evropská jednička v oboru technologie vody

Best Water Technology Group byla založena v roce 1990 a v současné době je přední evropskou společností v oblasti technologie vody. Více než 2800 zaměstnanců má za cíl poskytovat zákazníkům z řad soukromých uživatelů, průmyslových organizací, podniků, hotelů a komunit maximální možnou bezpečnost, hygienu a zdraví během jejich každodenního kontaktu s vodou s využitím inovativních, ekonomických a ekologických technologií zpracování.

Fakta o společnosti:

 • Partnerská síť BWT - tisíce lidí po celém světě spolupracují jako instalatéři, architekti, zástupci a servisní technici s cílem poskytovat zákazníkům z řad soukromých majitelů domů, průmyslu, obchodu, hotelů a komunit inovativní a ekonomické technologie úpravy vody s maximální možnou bezpečností, hygienou a zdraví při jejich každodenním kontaktu s vodou - elixírem života.
 • Čtyři výrobní zařízení v Evropě
 • Výzkumná a vědecká centra ve Francii, Německu, Švýcarsku a Rakousku

 • Světové know-how ve všech oblastech zpracování vody.

Voda - vzácný zdroj
Na zemi se zdá, že je vody dostatek. Více než dvě třetiny zemského povrchu jsou pokryty vodou. Asi 97 % veškeré vody na světě je slaná voda. Značčást zdrojů čerstvé vody je uložena v ledovcích, ledových špičkách a sněhu, takže světových zdrojů vody, kterou je možné použit jako pitnou vodu, je méně než jedno procento. S ohledem na tyto skutečnosti představuje dodávka čisté vody každému člověku velkou výzvu.

 • Voda je elixír života, ale i nejdůležitější potrava. Zdravý dospěčlověk potřebuje denně kolem 2,5 litru kapaliny, aby se cítil dobře a aby jeho tělo správně fungovalo. Každý obyvatel Německa spotřebuje denně kolem 130 litrů vody denně - kromě jiného při péči o tělo, vaření a praní. Zemědělství, obchod a průmysl potřebují procesní vodu pro výrobu každý den. Mnoho lidí si tuto skutečnost ani neuvědomuje: Voda je obsažena ve všech potravinách a průmyslových výrobcích, kdy se voda používá k výrobě. Například, pro jeden šálek kávy je zapotřebí 140 litrů vody, pro jedny džíny 5400 litrů vody a pro výrobu osobního automobilu neuvěřitelných 450 000 litrů vody. V průběhu posledních sta let se spotřeba vody zvýšila šestinásobně a do roku 2050 se ještě zdvojnásobí.

Z tohoto důvodu pracuje BWT na inovativních řešeních úpravy vody tak, aby byla k dispozici světu každý den. Téměř všude tam, kde je možné na vodu narazit:

 • Pitná voda
 • Minerální voda

 • Ultra čistá voda pro farmaceutický průmysl

 • Bazénová voda

 • Topná voda

 • Procesní voda

 • Kotelní a chladicí voda

 • Voda v klimatizačních systémech

Za účelem technologického vedení ve všech oblastech úpravy vody zaměstnanci inovačních center BWT zkoumají, vyvíjejí a optimalizují procesy, které se používají po celém světě k dosažení vynikající kvality vody.

Nejlepší kvalita vody pro koncové spotřebitele
Tisíce servisních zaměstnanců, instalatérů, plánovačů, architektů a odborníků na hygienu tvoří partnerskou síť BWT. Ať již na domovní vodovodní přípojce (PoE) nebo v místě použití vody (PoU) se produkty BWT se značkou 'vyrobeno v Evropě' uplatnily již v miliónu aplikací. Svými produkty k úpravě vody na PoE si BWT vytvořila svoje jméno mezi majiteli a staviteli domů. Nové stolní filtry pro kohoutkovou vodu a pro přípravu čaje a kávy dokládají skutečnost, že společnost láká cílovou skupinu soukromých domácností v oblasti aplikací na místě použití. Široce zaměřená komunikační kampaň má za úkol představit tyto inovativní produkty na dokonalou kvalitu vody spotřebitelům.

Odpovědnost za životní prostředí
Díky jedinečným vysoce výkonným membránám pro palivové články a baterie se BWT zabývá návrhem čistých a dodávek energie pro 21. století. . Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji pracují s nejmodernějšími metodami, novými procesy a materiály s cílem vyvíjet ekologické a současně ekonomické produkty. Důležitým aspektem pro budoucí a nový vývoj je snížení spotřeby energie u produktů, a tedy minimalizace emisí CO2. Ekologická, ekonomická a společenská odpovědnost, ale i používání nejmodernějších technologií a další trvalý rozvoj výrobků výrazně přispívá k růstu společnosti.

 

 

Further information

BWT-ShareBWT Key ratios