Ochrana topných systémů - BWT Best Water Technology 
Program ochrany topení BWTPomáhá chránit náklady na vytápění a předchází narušení
systému nasáváním vzduchu a usazování vodního kamene.

Ochrana topných systémů

BWT AQA Therm – optimalizuje topnou vodu pro účinný a ekonomický chod topného systému

 

V průběhu let se projekty topných systémů výrazně posunuly směrem ke kompaktním systémům. Menší plochy sdílení tepla, které dnes používáme, jsou nejúčinnější, ačkoliv jejich velikost je činí náchylnější k poškozením. Pouze pečlivě řízené, koordinované cykly, tlumiče, rozvrstvování teplot, směšovače, řídicí ventily, čerpadla apod. dokážou dosáhnout vysoké energetické účinnosti. A aby topný systém fungoval co nejekonomičtěji, musí být také napájen správnou topnou vodou.

 

BWT Heating protection

 

Dokonalá voda pro efektivní topení, která je ve shodě s regulačními normami

Pokud se pro napájení topného systému používá standardní pitná voda, může v domácnostech způsobit celou řadu závažných problémů. Vápník rozpuštěný ve studené vodě je zpočátku neviditelný, ale při zahřívání vody a jejím vstupu do topného obvodu se vápník částečně odděluje a vytváří usazeniny. Topný systém se zanáší a výsledkem toho je úplné zanesení a jeho nefunkčnost. Systém může také poškodit koroze. Výsledné nasávání vzduchu rovněž způsobuje hluk v trubkách a snižuje tepelný výkon radiátorů umístěných v nejvyšších patrech budovy. Celý systém, včetně cirkulačního čerpadla, tak funguje 'pod par'.

 

Následně se vyžaduje k udržení tepla v bytě nebo domě více energie, protože vápník obaluje trubky a působí jako domovní izolace. Nicméně, tentokrát taková izolace funguje obráceně: pouhá 1 mm silná vrstva vápníku na povrchu tepelného výměníku snižuje koeficient přenosu tepla o nějakých 80 %, což následně snižuje účinnost a efektivitu až o 20 %. To znamená, že topné systémy musí být napájeny a provozovány s využitím měkké vody nebo vody s nízkým obsahem slaného roztoku.

 

Topení je účinnější bez vodního kamene a zanášení 

Koncept AQA Therm od BWT je ideální řešení, protože dokonale vyladěné produkty AQA Therm odsolují a změkčují hlavní a vedlejší přívod vody v souladu s aktuálně platnými předpisy. BWT AQA Therm brání narušením způsobeným uvolňováním usazenin vápníku a hořčíku a nasáváním vzduchu do systému. Následně se snižují náklady na topení, snižuje se hladina hluku v domě a zajištěna je dokonalá funkce topného systému. Ochrana topné vody rovněž pomáhá udržovat hodnotu domu z dlouhodobého hlediska, protože účinný systém vytápění je nezbytný ke komfortu a kvalitě bydlení v domě. Systém je také navržen tak, aby dosahoval dlouholeté životnosti po několik desetiletí.