Efektivní a úsporný provoz bazénu - BWT Best Water Technology 
Jednoduše šetřete
náklady a energie s BWT

Efektivní a úsporný provoz bazénu

Získejte maximum z energie

Stoupající ceny za energie a ekologické povědomí vyžadují nová řešení a revizi stávajících struktur, především v oblasti bazénové technologie. Společnost BWT jako váš strategický partner se zavázal řešit tento problém a nabízí řadu na míru šitých řešení a inovativních konceptů a produktů s cílem zabezpečit efektivní provoz celé vaší budovy a nikoliv pouze plaveckého bazénu.

 

Diagram úspor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BWT je schopna se zabývat jakoukoliv oblastí, která dokáže zlepšovat provozní udržitelnost ať již z hlediska optimalizace energie, regenerace energie, renovace/modernizace zařízení na úpravu vody nebo inteligentních systémů řízení. Veškerá měření jsou samozřejmě naplánována a implementována v souladu se zákonnými a regulačními předpisy.

 

Modernizace přináší úspory 

 

Minimální úsilí, maximální výsledky

Významných zlepšení je možné dosáhnout s minimálním úsilím. Dosažené výsledky tak mohou financovat požadované investice a přispívat ke zvyšování hodnoty investice.

 

Modernizujte plavecký bazén bez rizika a využívejte výhod plynoucích z udržitelného zlepšování ve všech oblastech bazénové technologie a bazénové technologie připojené ke stávajícím systémům.

 

BWT Energetická řešení

Naši inženýři detekují a analyzují potenciální energetické úspory a energetické zdroje. Příslušná opatření jsou následně rozvíjena s cílem dosáhnout provozní účinnosti a snížení provozních nákladů. Je to služba, která vám pomůže šetřit peníze. Je možné rozvíjet a implementovat koncepty pro nové a stávající instalace, ale i ty, které jsou určeny k modernizaci. Všechna přijatá opatření jsou důkladně kontrolována oproti výpočtům náklady-výhody a posouzeny z hlediska jejich účinnosti.

 

Celý harmonogram projektu je vypracován ve spolupráci s vámi

Váš projekt se bude vyvíjet v různých fázích, od prvotní konzultace až po následnou péči. Ve spolupráci s vámi vypracujeme a odsouhlasíme časovou osu a harmonogram projektu.  

 

Fáze projektu vedoucí k úsporám

 

K dispozici vám bude určená kontaktní osoba z BWT po celou dobu projektu, která bude odpovídat za veškeré činnosti, počínaje procesního engineeringu až po oblast elektro. Výsledkem je moderní, účinný a zejména nákladově efektivní systém úpravy.