Úprava mořské vody - BWT Best Water Technology 
Výroba pitné vody prostřednictvím
účinného odsolování mořské vody

Úprava mořské vody

Již několik desetiletí představuje rostoucí globální cestování do stále více exkluzivních regionů světa výzvu k zajištění pitné vody do mezinárodních hotelů, především v oblastech s omezenými nebo neexistujícími zdroji povrchové nebo podzemní vody.

 

Již mnoho let využívá BWT technologie popsané níže k výrobě pitné vody nejvyšší kvality díky účinnému odsolování mořské vody, čímž vytváří solidní základ pro rozvoj turistických zařízení:

 

Reverzní osmóza 

UV dezinfekce

 

BWT byla první společnost, která vytvořila systémy reversní osmózy s integrovanou rekuperací energie a s více než 95% účinností. Díky tomu se snížily energetické požadavky na přibližně 3-4 kWh/m³ namísto průměrných 6-7 kWh/m³ dosahovaných tradičními systémy.

 

Hoteliéři tak využívají následujících výhod:

  • Produkce pitné vody nejvyšší kvality

  • Udržitelné využití vodních zdrojů

  • Nižší míra spoléhání se na plastové láhve. Výsledné snížení CO2 přispívá k ochraně životního prostředí