Membránové technologie - BWT Best Water Technology 

Membránové technologie

Čistá energie z vody - budoucnost patří palivovému článku...

 

Tento vzorec je známý každému: vodík a kyslík tvoří vodu a energii. Palivový článek funguje podle tohoto (zjednodušeného) principu, jenž byl objeven před dvěma staletími, ale až nyní je připraven k nástupu na scénu. Vodík je ideálním zdrojem energie, protože obsahuje více než trojnásobek obsahu energie všech fosilních paliv a dalších paliv, jako jsou uhlí, plyn a ropa, které navíc poškozují klima.

 

V palivových článcích se vodík a kyslík, oddělené protonově vodivou a pro plyn nepropustnou membránou, váží k vodě, ze které je energie generována jako "vedlejší produkt" v procesu, jenž je účinný a zcela bez emisí. Nedochází k žádným mezifázím, protože je chemická energie konvertována přímo do elektrické energie a tepla v elektrochemickém procesu. Palivový článek je tedy vysoce účinným konvertorem energie, forma produkce energie ideální vhodná s ohledem na požadavky 21. století, protože neuvolňuje žádné škodlivé skleníkové plyny a produkuje pouze obyčejnou vodu. Tato technologie najde uplatnění v mnoha oborech a má potenciál stát se nejdůležitějším energetickým systémem budoucnosti.

 

Dceřiná společnost BWT - FUMATECH byla založena s působností po celém světě s cílem obsluhovat světový trh jako dodavatel inovativních membrán (fumion® polymerů a fumapem® poly membrán), které jsou hlavními součástmi membránové elektrodové jednotky ve středu palivového článku PEM (polymerová elektrolytová membrána).

Membránový palivový článek 

 

Brennstoffzelle Palivový článek funguje v podstatě jako baterie a je možné jej použít ke stacionární výrobě elektiny a tepla v domácnostech, v mobilních aplikacích ve vozech, autobusech a lodích a k napájení penosných elektronických zaízení.

 

Více informací

www.fumatech.com