Průmyslová úprava vody - BWT Best Water Technology 
Individuální řešení pro
města, obce a průmysl
Produkty a procesy BWT zaručují nejvyšší
hygienickou bezpečnost pitné a užitkové vody
využívané v komunálních a průmyslových systémech.
Produkty
Oblast užití

Komunální a průmyslová úprava vody

Díky přirozenému složení je možné vodu, která teče přímo z kohoutku, používat pouze v malém počtu případů pro komerční účely, průmyslové operace, vysoce kvalitní výrobky, komunitní zařízení a nemocnice.

 

Standardy a související technologické požadavky na úpravu vody stále zvyšují laťku. V závislosti na použití jsou normy jakosti platné k používané vodě velice variabilní. Aby bylo možné uspokojit tato ustanovení, musí být úprava vody vždy udržitelná a spolehlivá. Zvláště přísné normy platí pro laboratoře, farmaceutický průmysl, optické procesy a pro sektor výroby potravin a nápojů.

 

Nejlepší možné výsledky pro široké spektrum požadavků

BWT strávila 50 let projektováním a budováním nových systémů pro komerční a průmyslové společnosti, komunitní zařízení (například čističky odpadních vod) a nemocnice - od řady sofistikovaných systémů až po nejvíce náročná, specializovaná řešení.

 

Velký a zkušený tým inženýrů, technických specialistů a řemeslníků pracuje v těsné spolupráci se zástupci zákazníka pro projekt systému při zohlednění všech ekologických a ekonomických faktorů. BWT podporuje svoje klienty počínaje prvotní analýzou vody, přes plánování projektu a fázi konfigurace až pod konečné uvedení zařízení do provozu, provozu a údržbu čističky odpadních vod.