Individuální řešení úpravy vody - BWT Best Water Technology 
1
2
3

Inovativní technologie pro nejnáročnější požadavky

S úpravou vody od BWT budete připraveni na všech frontách

Pokud nemůže bez vody přežít člověk, nejinak tomu bude i u obchodních nebo průmyslových organizací. V kanceláři, v zemědělském podniku nebo ve stánku s občerstvením - všude je potřeba vody, a což teprve ve formě pitné vody v kuchyních, umývárnách a topných systémech. V některých průmyslových odvětvích je špičková kvalita vody předpokladem pro životaschopnost jejich provozů, pro zdraví zaměstnanců a/nebo obchodní úspěch.

 

Jedním takovým příkladem je sektor restaurací, kde nejvyšší kvalita vody určí, zda zkušený gurmán, rozmazlený nabídkou, bude navštěvovat luxusní nebo běžné restaurace, protože pro mnoho z nás je nejlepším zakončením lahodného oběda pravé italské espresso. Dokonce i legendární pěna espressa vděčí svému úspěchu perfektní kvalitě vody.

 

Dokonalost je také "sine qua non" pro veřejné dodavatele vody, kteří jsou odpovědní za dodávky vody pro celé komunity a města bez obsahu znečišťujících látek, vody, která je čistá a bezpečná k pití.

 

V potravinářství a výrobě nápojů stojí a padá kvalita výrobku s kvalitou neupravené vody, používané v mnoha oblastech výroby nebo plnění v pivovarech, ve výrobních zařízeních ovocných šťáv nebo minerálních vod.

 

Nejvíce nároční na vodu jsou pravděpodobně ve zdravotnictví a nemocnicích, a především v oboru farmaceutickém a biotechnologickém. Zde jsou v sázce životy lidí, ať již se voda používá na operačních sálech, v laboratořích nebo na stanicích dialýzy, jako důležitý prvek při výrobě léků nebo jako hlavní pomocné médium pro oplachování obalových materiálů. Tyto sektory proto vyžadují dodržování těch nejpřísnějších požadavků na čistotu a sterilitu vody, které je možné splnit na nejvyšší úrovni díky nejpokročilejší technologii úpravy vody.

 

BWT – pro vaši bezpečnost, zdraví a komerční úspěch

V uplynulých desetiletích se BWT osvědčila jako spolehlivý partner ve všech oblastech úpravy vody, avšak především tam, kde ohromné zkušenosti, technická inovace a specializovaný, odborně vyškolený personál byly předpoklady pro vzájemně výhodnou spolupráci. Naše hluboké odborné zkušenosti, extrémní péče a svědomitost na úrovni zaměstnanců, ať již z hlediska technického, ekologického nebo ekonomického, vybudovaly základy důvěry, kterou mnoho spokojených a úspěšných zákazníků vložilo v BWT.