Úprava vody pro potravinářský a nápojový průmysl - BWT Best Water Technology 

Úprava vody pro potravinářský a nápojový průmysl

Kvalita nápojů se měří standardem neupravované vody a pivovary, výrobci nealkoholických nápojů a minerálních vod mají naprosto odlišné požadavky, pokud jde o složení surové vody. Nicméně všechny sektory sdílejí potřebu hygienické a nekontaminované vody pro výrobu nebo plnění, která nesmí:

 

 • Obsahovat látky potlačující aróma nebo chuť

 • Způsobovat zákal vody

 • Mít dopad na výrobní proces

 • Zanechávat korozi nebo usazeniny v součástech systému nebo v láhvích.

 

Protože každý zdroj nebo pramen májí různé složení, bude každý z nich vyžadovat zvláštní způsob úpravy tak, aby dodávaná voda splňovala veškeré jakostní standardy a požadavky zákazníka a aby přiváděná voda splňovala všechny jakostní požadavky a potřeby zákazníka.

 

 

Pivovarnictví

Chuť, vzhled, skladovatelnost apod. jednotlivých druhů piva závisejí na specifickém složení vody používané k vaření. V mnoha případech je úprava vody nevyhnutelná díky dodatečným technickým nebo zákonným požadavkům týkajícím se shody s uvedeným maximálním obsahem dusičnanů. K dispozici jsou různé procesy úprav v závislosti na složení nezpracované vody, druhu piva a požadavcích zákonných předpisů.

 

Oblast výroby ovocných šťáv

Ředící voda pro výrobu ovocných šťáv musí být v podstatě odsolená, aby se předešlo sekundárním reakcím s koncentrátem, výsledkem čehož může být zamlžení výrobku nebo přítomnost látek potlačujících chuť.

 

Oblast výroby nealkoholických nápojů

Úprava plnicí vody se vyžaduje často proto, aby bylo možné vyrábět takové nealkoholické nápoje, které jsou jak vizuálně lákavé, tak i vhodné ke skladování. Část procesu může zahrnovat shodu s podrobnými požadavky poskytovatele licence. BWT může nabídnout vhodná řešení jak v oblasti procesní vody (např. pro chladicí věž nebo přívod kotelní vody), tak v oblasti proplachování lahví a plnění lahví.

 

Sektor minerálních vod

Minerální vody se řídí přísnými zákonnými opatřeními a musí být prodávány v co 'nejpřírodnější' podobě; počet procesů úpravy povolených podle této legislativy je tedy výrazně omezen. Primárně zahrnuje odstranění železa a manganu, nicméně v některých případech mohou představovat problém sirovodík nebo jiné prvky. BWT disponuje širokým spektrem osvědčených, částečně patentovaných procesů k redukci objemu cizích látek ve vodě. Můžeme také nabídnout vhodná řešení (např. úpravu vyplachovací vody) v oblastech procesní vody (např. parním kotli) pro plnění lahví a proplachování lahví.

 

Technologie BWT pro nápojový průmysl:

 • Membránová technologie

 • Iontová výměna

 • Ozónová technologie

 • UV technologie

 • Filtrační technologie

 • MDA procesy

 • Membránová elektrolýza