Úprava vody pro nemocnice a laboratoře - BWT Best Water Technology 

Úprava vody pro nemocnice a laboratoře

V nemocnicích se vyžadují různé kvality vody pro celou řadu různých procesů a aplikací. Mezi příklady patří: operační sály, laboratoře, stanice pro dialýzu, kuchyně, prádelny, parní sterilizace nebo terapeutické bazény. Již 40 let BWT plánuje a staví nové systémy právě pro tyto zdravotnické aplikace - počínaje pokročilými standardními systémy až po extrémně složitá a specializovaná řešení. Velký a zkušený tým inženýrů, techniků a řemeslníků spolupracuje s klientem na vývoji systémového designu, jenž bere v úvahu ekologické a ekonomické faktory. BWT spolupracuje se svými klienty od prvotní analýzy vody přes plánování projektu a stanovení jeho rozsahu až po uvedení zařízení na úpravu vody do provozu a nabízí školení a údržbu. BWT rovněž zaručuje, že navrhované řešení zahrnuje správné techniky a procesy na snížení spotřeby vody.

 

Aplikace a technologie BWT pro nemocnice:

  • Centrální a decentralizovaná filtrace
  • Odstraňování železa a manganu a odkyselení
  • Centralizovaná úprava studené a teplé vody
  • Úprava napájecí kotlové vody a vody pro topení
  • Změkčení vody pro kuchyně a prádelny
  • Centrální sterilizace • Chladicí věže a utěsněné chladicí systémy Úprava vody pro klimatizaci (pračky vzduchu, zvlhčovače)
  • Výroba medicinální páry
  • Hemodialýza
  • Laboratoře a diagnostika
  • Prevence legionelly