Kotelní voda - BWT Best Water Technology 
BWT- úprava kotelní vodyPro maximální provozní bezpečnost
v parních a horkovodních kotlích.

Kotelní voda

Pokud jde o kotelní vodu, pro parní a teplovodní kotle s průtokovou teplotou nad 100° C platí různé normy a předpisy, které musí být splněny ve fázi plánování zařízení na úpravu vody. Účinná úprava kotelní vody musí zaručovat provozní bezpečnost celého zařízení. Tento požadavek je rovněž regulovaný nařízeními platnými pro instalaci a provoz parních kotlů (‘ABV’).

 

Nesprávně nebo chybně naplánované a realizované systémy úpravy vody mohou způsobit závady z důvodu:

 • Usazenin způsobených akumulací tepla (energetické ztráty, tepelné přetížení a poškození materiálů kotle)

 • Koroze (nízká provozní připravenost, snížení hodnoty a vysoké náklady na opravu)

 • Provozní náklady se rovněž zvyšují z důvodu úbytku vody díky vysokým mírám odsolování.  

 

V závislosti na kapacitě kotle, kvalitě surové vody a požadavcích na surovou vodu můžeme nabídnout nejlepší procesy pro:

 • Změkčování

 • Řadu procedur pro iontovou výměnu

 • Odsolování pomocí reverzní osmózy

 • Elektro-deionizace

 • Odplyňování

 • Dávkování korekčních fosfátů, činidel vázajících kyslík a inhibitorů. 

   

Je nezbytné uvést, že BWT bere v úvahu příslušné ekonomické faktory ve prospěch klienta:

 • Zákonné předpisy (ABV, AEV)

 • Provozní parametry/požadavky výrobce kotle

 • Energetické ztráty

 • Náklady na pitnou vodu

 • Náklady na odpadní vodu