Úprava mořské vody - BWT Best Water Technology 
Extrakce pitné vody prostřednictvím
účinného odsolování mořské vody od BWT

Úprava mořské vody

Celé desetiletí dlouhý a celosvětový nárůst turistiky do stále exkluzivnějších míst světa představuje rostoucí výzvu pro dodávky pitné vody mezinárodním hotelům v oblastech s omezeným nebo nulovými zdroji podzemní nebo povrchové vody.

 

Celá desetiletí dodává BWT řadu technologií (viz níže) pro extrahování pitné vody nejvyšší kvality z vysoce účinného odsolování mořské vody, čímž pokládá pevný základ pro turistickou infrastrukturu.

 

Reversní osmóza

UV dezinfekce

 

BWT byla první společností, která vytvořila systémy reverzní osmózy s integrovanou rekuperací energie a účinností více než 95%, díky čemuž se snížily energetické požadavky na přibližně 3-4 kWh/m³ namísto průměrných 6-7 kWh/m³ dosahovaných tradičními systémy.

 

Výhody pro hoteliéry?

  • Nejvyšší kvalita pitné vody

  • Udržitelné využití vodních zdrojů

  • Méně plastových lahví s následnou ochranou životního prostředí prostřednictvím snížení emisí CO2