Boj s legionellou - BWT Best Water Technology 

Boj s legionellou

Skryté nebezpečí

Protože není pitná voda sterilní, může se legionella vyskytovat v jakémkoliv druhu pitné vody. Dokáže přežít při teplotě vody pod 20 °C, avšak nedokáže proliferovat. K nákaze u člověka dochází při vdechnutí kapiček vody (aerosolu) kontaminovaných legionellou nebo pokud legionellou kontaminovaná voda pronikne do průdušnice. Více informací o legionelle můžete nalézt zde - odkud pochází, kdo je ohrožen a jak se chránit proti nákaze.

 

BWT dokáže poskytnout následující řešení dezinfekce pitné vody:

 
BWT Disinfection
Dezinfekce vody

 

Co je legionella?

Existuje více než 40 různých druhů bakterie legionella a dosud bylo identifikováno více než 60 sérologicky odlišných skupin. Séroskupina 1 legionella pneumophila je především odpovědná za vznik infekcí u člověka.

 

Existují dva druhy onemocnění:

 • Legionářská nemoc neboli legionelóza je závažná forma zápalu plic, která při pozdním zahájení léčby dosahuje úmrtnosti 20 %, avšak zvyšuje se na 80 %, pokud onemocnění zůstává neléčeno vůbec.

 • Pontiac horečka má příznaky podobné 'letní chřipce' a nevyžaduje hospitalizaci.

 

Kde legionella vzniká?

Protože není pitná voda sterilní, může legionella vzniknout v jakémkoliv druhu pitné vody. Baktérie dokáže přežít při teplotě vody pod 20 °C, avšak nedokáže proliferovat.

 

Podmínky k proliferaci:

 • Teplota vody 20 °C  až 50 °C a hodnota pH 5,0 - 8,5. Optimální podmínky proliferace jsou teploty vody mezi 35 °C a 45 °C.

 • Biofilmy v potrubních systémech: Legionella se absorbuje do biofilmů prvoků, např. měňavky a dělí se vnitrobuněčným procesem. Ostatní mikroorganismy, které žijí v biofilmech, poskytují potřebné živiny vyživující legionellu.

 • Přívod živin, jako například složek tvrdosti (Ca2+, Mg2+), složek železa (produktů koroze) a organických látek, např. aminokyselin (cysteinu).

 • Zvláště ohrožené jsou systémy teplé vody.

 

Kdo je ohrožen?

V podstatě může být infikován legionellou kdokoliv, avšak zvýšenému riziku jsou vystaveny tyto skupiny:

 

 • Lidé ve stresu • Lidé na cestách

 • Starší osoby (50 let a starší)

 • Lidé trpící nějakou nemocí, především ti, kteří jsou infikováni HIV, u kterých proběhla transplantace orgánů nebo podstupují chemoterapeutickou léčbu

 • Silní kuřáci

 • Lidé s vysokou spotřebou alkoholu

 • Osoby s chronickými plicními neduhy

   

Jaké jsou možnosti prevence?

V průběhu plánování, implementace, provozu a údržby systémů pitné vody je nutné v rámci prevence výskytu legionelly přijmout vhodná stavební, provozní a procesní opatření. Sem patří zohlednění kvality dodávané pitné vody a instalace, provoz a údržba systémů úpravy vody, které slouží na ochranu instalací před zakalením, vznikem vodního kamene a koroze.

 

 • Ochrana před částicemi
  Filtrace pitné vody je v rámci systémů pitné vody jak standardní, tak nutná s cílem potlačit proliferaci legionelly. Uživatelé tak mohou zabránit zakalení kotlů a potrubí a vzniku důlkové koroze.

 • Ochrana proti vodnímu kameni
  Usazeniny vodního kamene mohou způsobovat zvyšování hrubosti vnitřního povrchu potrubí, na kterém se začnou vytvářet biofilmy a kde se může legionella rozmnožovat. Legionella také jako živiny potřebuje vápník a hořčík, a tak je možné tvorbu biofilmu a živin, které vyživují legionellu, minimalizovat implementováním systémů na ochranu proti vodnímu kameni.

 • Ochrana proti korozi

  Koroze může způsobovat narušení čistoty pitné vody a zvyšovat hrubost vnitřního povrchu potrubí, což podporuje vznik biofilmů. Železné složky produkované korozí jsou rovněž důležitými živinami legionelly. Dávkování prostředků, které zabraňují vzniku koroze nebo alternativní ochrana proti korozi může zabránit tvorbě částic a vodního kamene a rovněž potlačit růst legionelly.