Pitná voda - BWT Best Water Technology 
Úprava pitné vody pro
maximální hygienu a bezpečnost
BWT poskytuje pokročilé technologie,
kterými je možné přeměnit nezpracovanou vodu
na vysoce kvalitní pitnou vodu.

Pitná voda - elixír života

Dnes je nutné v mnoha částech světa vodu upravovat, aby bylo dosaženo kvality pitné vody. Na všech kontinentech dochází ke klimatickým změnám, i v pouštních oblastech, jakými jsou například Sahara a globální účinky skleníkových plynů jsou zřejmými varováními, že musíme postupovat odpovědně, pokud jde o stále vzácnější pitnou vodu.

 

Drinkin water

 

Oblasti s čirou a čistou vodou existují v blízkosti oblastí se znečištěnou nebo dokonce kontaminovanou vodou. V mnoha případech musí být voda z přirozeného prostředí upravována tak, aby bylo dosaženo adekvátního množství o požadované kvalitě této nejdůležitější 'živiny'. Důraz se zde klade na prevenci tvorby usazenin vodního  kamene v kotlích a v potrubích a na ochranu před vznikem koroze a částic.

 

Proč potřebujeme ošetřovat pitnou vodu?

Čiré horské říčky, bublající potůčky a bouřící vlny oceánů jsou naše suroviny a protože pouze malá část těchto zdrojů je použitelná ve své přírodní podobě, používáme pokročilé technologie a špičkové technické procesy, kterými upravíte tuto surovinu, vodu, na upravený koncový produkt. Vlastnosti vody jsou natolik rozmanité, nakolik jsou rozmanité geologické podmínky a osídlení různých regionů; některé oblasti se mohou chlubit čistou vodou s vysokými hladinami vápníku nebo železa, zatímco jiné mají k dispozici pouze znečištěnou vodu. Nicméně jsme schopni poskytnout správné řešení úpravy tak, abychom produkovali dokonalou pitnou vodu bez ohledu na lokální charakteristiky.