Úprava komunální vody - BWT Best Water Technology 

Úprava komunální vody

Nejlepší úprava vody pro veřejné použití

 

Denní spotřeba vody na hlavu je asi 130 litrů, protože každý člověk přijde do styku s vodou mnohokrát, ať již během pití, vaření, koupání, sprchování, praní prádla nebo mytí. Když otočíme kohoutkem, začne téct voda. Pitná voda musí být trvale k dispozici v adekvátním množství odpovídajícím a odpovídajícím chemickým, hygienickým normám a bez obsahu mikrobů.

 

Všichni dodavatelé vody tedy musí příjmout veškerou odpovědnost za bezpečnost spotřebitelů a dodržovat příslušné zákonné předpisy. BWT poskytuje standardní  produkty společně s řešeními šitými na míru jednotlivým klientům za účelem dosažení tohoto cíle. Nové technologie (například úprava UV zářením a reverzní osmózou, odstraňování dusičnanů) se neustále vyvíjejí a doplňují tak osvědčené metody a procesy, jako například odželeznění (odstraňování železa), odkyselení a UV dezinfekce. Díky rozsáhlým odborným zkušenostem v sektoru úpravy vody bude vaše pitná voda ve spolehlivých rukách.

 
Drinking water for communies

 

Úprava vody pro nemocnice

Přístup k co nejkvalitnější vodě je nejvyšší prioritou v nemocnicích a zdravotních zařízeních, avšak v mnoha případech není tento nezbytný standard dosahován na požadované úrovni . Bez adekvátní úpravy může tento stavební kámen perfektní hygieny a sanitárních podmínek, tedy voda, představovat závažná zdravotní rizika. Bez optimální úpravy vody může dojít také k poškození potrubních systémů, nákladného zařízení a vybavení používaného ve zdravotnickém i nezdravotnickém sektoru. Z tohoto důvodu můžeme čerpat z našich dlouholetých zkušeností a doporučit vám, abyste poskytovali takovou příslušnou kvalitu vody, která je ve shodě s příslušnými normami a předpisy. Pomáháme našim klientům ze sektoru zdravotnictví v jednotlivých fázích, počínaje analýzou vody až k plánování a určení rozsahu projektu, jeho zprovoznění, školení zaměstnanců a údržby systému úpravy vody. Dokážeme také nabídnout správná řešení, techniky a postupy k úspoře vody.