Topná voda - BWT Best Water Technology 
BWT-úprava topné vody.Pro účinný a bezpečný provoz topných systémů.

Topná voda

Česká norma ČSN 07 7401 se zabývá uzavřenými topnými systémy až do maximální teploty průtoku 115 °C a s pracovním přetlakem do 8 MPa. Cílem úpravy topné vody je zabránit poškození způsobeném korozí a kalcifikací v uzavřených teplovodních topných systémech. Koroze v topném systému je závislá na vlastnostech materiálů a na teplonosné  kapalině (topné vodě), plánování a realizaci instalace, na ošetření materiálů a na provozních podmínkách. Všechny tyto faktory určují hladinu koroze v topném systému.

 

  

 

BWT poskytuje následující základní řadu produktů pro úpravu topné vody v souladu s normou ÖNORM H 5195-1

  • Výkonná proplachovací zařízení pro kombinované proplachování vzduch/voda topného systému před prvním naplněním
  • Mikrofiltry (velikost oka <25 µm) pro filtrování proplachové, plnicí a doplňovací vody
  • Ochrana před zpětným prouděním na ochranu systému pitné vody

  • Systémy pro změkčování vody (na základě iontové výměny) ke změkčování nebo odsolování plnicí a doplňovací vody podle normy ÖNORM H 5195-1 u stacionárních a mobilních modelů
  • Mobilní systémy reverzní osmózy pro plnění odsolenou vodou
  • Měřicí zařízení k přidávání látek k úpravě topné vody
  • Sací koše jako cirkulační filtry k odfiltrování stávajících produktů koroze
  • Měřicí zařízení, testovací zařízení, analýza vody