Reverzní osmóza - BWT Best Water Technology 
Systém reversní osmózy BWTČistá voda pro účinné provozní a výrobní procesy.

Reverzní osmóza

Čistá voda - předpoklad pro nejlepší výsledky

 

Voda, která neobsahuje patogeny a ani znečišťující látky a vyznačuje se nízkou vodivostí, je standardním požadavek pro myčky skla, zvlhčovače, laboratorní vybavení a různé zdravotnické a technické aplikace; rovněž pro účinné pracovní a výrobní procesy, především proto, že se trvale zvyšuje náročnost zákonných požadavků a předpisů. Voda musí být proto upravována, např. filtrací a změkčováním, aby se zlepšila kvalita dostupné surové vody, což bude mít následně ohromný dopad na výsledky a kvalitu výrobků.

 

BWT Reverse osmosis

 

Co je reverzní osmóza?

Při reversní osmóze je voda pod tlakem protlačována membránou, která umožňuje průchod molekul vody, avšak nepropouští žádné cizí látky (tj. soli, organické nečistoty, částice a baktérie). Reverzní osmóza odstraňuje téměř všechny viry, baktérie a látky, které mají vliv na barvu, chuť a vůni vody. Konečným výsledkem je čistá voda.

 

V ‘online’ verzi je možné čistou vodu skladovat v membránové tlakové nádrži a následně distribuovat spotřebitelům. V ‘off-line’ verzi dodává tlaková stanice s čerpadlem upravenou vodu z nádrže čisté vody ke spotřebitelům. K plně funkčnímu systému reversní osmózy jsou v závislosti na uvažovaném použití potřeba specifické součásti. Neváhejte požádat o radu odborníky na vodu z BWT; rádi vám pomůžeme nalézt optimální řešení k úpravě vody.