Solná parní lázeň - BWT Best Water Technology 
1
2

Solná parní lázeň

Solná parní lázeň - v lékařských kruzích je dobře znám zvláštní hojivý účinek solí již po mnohá staletí. Sůl očistí kůži, stimuluje krevní oběh a zmírní dechové potíže. To je možné umocnit sálavým teplem při 42 ºC až 45 ºC. Lázně jsou vytápěny teplem z páry, která je do prostoru lázně přiváděna z parního vyvíječe (generátoru) obdobně jako u caldarií. Přiváděná pára je do kabiny vháněna ventilátorem současně s čerstvým vzduchem s příměsí minerálních solí. V těchto lázních jsou vytápěny sedací plochy a opěradla lavic či lehátek. Stěny kabin vytápěny nejsou. Ostatní technologie je shodná jako u caldarií. Použitá keramika a hladivé osvětlení pomáhá vytvořit příjemnou atmosféru pro nejlepší pocit a vaše zdraví.