BIO sauna - BWT Best Water Technology 

BIO sauna

BIO sauny se provozují s teplotami od 55 ºC do 65 ºC. a s vlhkostí 15 až 30 %.
BIO sauny jsou alternativou pro jedince, kteří špatně snáší vysoké teploty ve finské sauně. K prohřívání těla dochází pozvolněji a návštěvník zde může setrvat delší dobu. Teplota v sauně je udržována automaticky. Vlhkost v sauně je regulována automatickými nálevy popř. automatickým zvlhčovačem.

 

BIO sauny jsou často doplněny o světelnou terapii - chromo-terapii. Při této terapii se v sauně pozvolna mění barevné spektrum, což blahodárně působí na smyslové vjemy. Spektrum je buď bodové, s využitím světelných kabelů či diodových světel, nebo plošné s využitím zářivkových svítidel.